У складу са Смерницама за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у средњим школама у школској 2023/2024. години које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило свим школама, а којим се ближе уређују начин планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада школе, са посебним нагласком на остале облике образовно-васпитног рада и унапређивање васпитног рада са ученицима, наша школа у току тематске недеље од 4. до 8. септембра планира реализацију следећих тематских дана:

1. тема: Школа као место дружења и учења;

2. тема: Дан пријатељства, међусобног поштовања и уважавања;

3. тема: Дан конструктивне комуникације уживо и онлајн;

4. тема: Дан демократске културе;

5. тема: Дан толеранције, саосећајности и хуманих вредности.