Добри међуљудски односи, колегијалност, тимски рад, интерне обуке и размена примера добре праксе су оно по чему се наш колектив препознаје. Зато се ученици који се упишу у Техничку школу  могу ослонити на наставнике који су не само стручни, већ и посвећени позиву који су одабрали.

Учешће у националним образовним пројектима (Пројекат реформе средњег стручног образовања, Развионица и др.) и континуирано стручно усавршавање наставника значајно су унапредили приступ настави и учењу у Техничкој школи. Нови приступ настави оријентисан је на ученике и учење на редовној настави и заснован на компетенцијама, утицају нових информационих и других технологија, медија и интернета на учење, припреми ученика да буду конкурентни и функционални у садашњем и будућем образовном или професионалном окружењу.

Петоро наставника и директор школе су коаутори и реализатори акредитованих семинара. Три наставнице, педагог и директор школе изабране су за сараднике Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, за различите послове.

Велики број наставника укључен је у рад секција, организацију јавних догађања које школа реализује (стручни скупови, трибине, јавни часови и сл.), а велики број њих учествује на разним конкурсима везаним за образовање. 

Стручни скуп “Вики ризница мога краја”
РЦСУ Књажевац, 26.02.2020. године

Техничка  школа  је  четири  пута  освајала  I  место  на  републичком конкурсу „Креативна школа“, који су расписивали Завод за унапређивање образовања и васпитања и Microsoft, као школа са највећим бројем укључених наставника и највећим бројем радова изабраних за Базу знања.

Више о учешћу наших наставника на “Креативној школи можете прочитати овде (вести са старог блога школе).