Извештај о пројектима Техничке школе у школској 2022/23. години

1.„Заједно ка средњој школи – подршка деци из осетљивих група на преласку из основне у средњу школу“ – трећа фаза. Школа учествује у овом пројекту од њене друге фазе имплементације,  од 2020. године а главни циљ пројекта је повећање стопе транзиције у срдњу школу као и смањење стопе осипања/напуштања средње школе код ученика из осетљивих група. Пројекат реализује Центар за образовне политике Београд у сарадњи са 10 основних и 10 средњих школа у Србији а подржан је од стране Песталоци дечје фондације и Министарства просвете Србије. Школски Тим пројекта чине директор школе, педагог као координатор пројекта и још шесторо наставника задужених за појединачне области пројекта а остали наставници се укључују у реализацију активности пројекта – подршка ученицима. Трајање треће фазе овог пројекта је од јануара 2023. до децембра 2025. године.

2.„MemoryLanes – Shared Interventions of Memory“/ „Путевима сећања – заједничке акције сећања“ пројекат усмерен на развијање знања и вештина ученика средњих школа из Немачке, Пољске и Србије о прошлости Јевреја путем истраживања биографија из Центопине архиве, а ради разумевања доприноса Јевреја у развоју друштва, привреде и културе Европе. Пројекат реализује Центар за образовне политике из Београда а партнери пројекта су Канцеларија Центропе из Немачке, Јеврејски музеј Галиције (Jewish MuseumGalicia) Пољска и Центар за образовне политике, Република Србија. Финансира се средствима Фондације за сећање, одговорност и будућност из Немачке. Трајање овог пројекта је од септембра 2022. до августа 2024. године.

3.”Млади ослушкују: Оснаживање ученичких парламената за промоцију и залагање за људска права” укључујући заговарање за социјалну инклузију кроз образовање – пројекат који спроводе Центар за образовне политике и Центар за социјалну политику, а финансиран је средствима Европске уније. Наша школа је изабрана на конкурсу у јулу 2023.као једна од 16 школа у Србији а предвиђено је да пројекат траје до јула 2025.

4.„Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ – скраћени назив „Учимо сви заједно“. Пројекат се реализује из средстава Инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПА 2020), у складу са уговором између Делегације Европске уније, УНИЦЕФ-а и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Два основна аспекта ове компоненте која има за циљ стварање инклузивног локалног окружења за укључивање све деце у образовање су: Унапређивање компетенција свих интерресорних комисија (ИРК) у Србији, кроз тродневни програм обуке у другој половини 2022. године, и Унапређивање капацитета запослених у различитим ресорима на нивоу ЈЛС ради остваривања социјалне и образовне инклузије у 20 ЈЛС, кроз обуке, размену искустава, подршку за стварање мрежа инклузивног образовања, промоцију инклузивног образовања.

5.„Пројектна настава у функцији уочавања ученика са изузетним способностима“ – пројекат који реализују Библиотека плус и Центар за развој пројектног учења. Пројекат ће бити реализован у периоду од маја до новембра 2023. године са циљем развијања компетенција наставника за унапређивање квалитета наставе и идентификовање даровитих ученика применом модела пројектне наставе. Пројекат је подржало је Министарство просвете на Конкурсу за избор програма од јавног интереса за 2023. годину.

6. „Мејкерс лаб“ – Мејкерс лаб је мултидисциплинарни, иновативни простор у коме се подстичу ученици и њихова интересовања и развијају вештине у правцу експериментисања, грађења заједнице, и дијалога са другим иницијативама и програмима. Такође се подстиче и повезивање и сарадња у заједници са свим чиниоцима који се могу окупити око теме образовања. Рад Мејкерс лаба заснива се на повезивању СТЕАМЕ области (наука, технологија, инжењерство, уметност, математика, предузетништво). Кроз рад у Мејкерс лабу замишљено је да ученици и наставници на иновативан начин приступају едукацији и решавању проблема. Идеја је да се ученици заинтересовани за СТЕАМЕ области охрабре да даље развијају интересовања у том правцу и да се подстиче експериментисање и мултидисциплинарност у настави кроз формално и неформално учење и различите СТЕАМЕ програме, предавања и иницијативе. Техничка школа се на конкурс пријавила 1.2.2023. године. Наша школа одабрана је међу бројним школама које су послале своју конкурсну документацију, као једна од 6 школа које ће у до краја школске године добити овај иновативни простор. Мејкерс лаб свечано је отворен 6.6.2023. године.

7.„Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе“ – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у оквиру Програмске области 2 – Пружање стручне подршке установама у доменима вредновања и самовредновања,  реализује пројекат Обучавање наставника у области развоја тестова и диференцијације наставе. Општи циљ пројекта је унапређивање процеса вредновања ученичких постигнућа путем дијагностичког оцењивања (иницијално тестирање) и јачање процеса самовредновања у школи. Централна активност пројекта „Обучавање наставника у области развоја тестова и диференцијације наставе“ односи се на реализацију семинара под називом Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе. У 2023. години предвиђена је реализација 100 семинара у периоду од 20.02. до 09.06.2023. године. У договору са школом, семинар реализују сертификовани водитељи Завод-а који су запослени у школама као стручни сарадници или наставници. Након дела обуке које је реализован у онлајн формату, 18.6.2023. године реализован је и део обуке са непосредним радом у школи, чиме је окончана реализација овог пројекта.

      Директор школе: Иван Амон