Какво се образовање стиче у стручним школама?

У стручним школама постоје образовни профили III степена, за које образовање траје три године, као и образовни профили IV степена, у четворогодишњем трајању.

Образовни профили IV степена

Право на рангирање ради уписа у образовне профиле IV степена имају ученици који остваре укупно најмање 50 бодова по основу општег успеха и успеха на завршном испиту.

Током четворогодишњег школовања за ове образовне профиле стиче се опште, а пре свега стручно образовање, које оспособљава за рад у струци, али и даје могућност за наставак образовања на бројним факултетима и високим школама струковних студија широм Србије.

Зато се може рећи да са дипломом средње стручне школе добијате  и знање и звање, јер сте стекли знање и вештине стручњака који може да почне одмах да ради, али и знање и вештине које су веома добра основа за студирање цењених факултета из сродних области, као и бројних факултета и високих школа струковних студија из других области.

ТО ЈЕ ЈЕДНА ОД ПРЕДНОСТИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА: МОЖЕТЕ ДА БИРАТЕ, ДА РАДИТЕ ИЛИ ДА СТУДИРАТЕ!

Образовни профили III степена

Образовне профиле III степена морају ставити на листу жеља сви ученици који имају мање од 50 поена, односно не  пређу праг знања. Такође их могу изабрати ученици који воле занате, без обзира на успех из основне школе и резултате завршног испита. ​

Предност уписа у трогодишње занимање, посебно ако је дефицитарно, попут обућара и грађевинских занимања III степена, јесте и могућност конкурисања за ученичке кредите Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који су у висини трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа у Књажевцу.

Важно је знати да упис трогодишњег занимања не мора да представља крај школовања и амбиција ученика. Са положеним завршним испитом и дипломом трогодишњег занимања може  се одмах  уписати  доквалификација  за неки образовни ​​профил IV степена, након чијег завршетка се добија диплома која отвара врата даљег школовања.

„Занат је златан!“, каже стара изрека и зато сe немојте обесхрабрити ако морате да упишете трогодишње профиле. Уколико и даље будете заинтересовани за наставак школовања, одмах по добијању дипломе можете уписати доквалификацију за неко занимање IV степена, исте или друге струке. 

Осим тога, за дефицитарне образовне профила III степена, какви су обућар, оператер основних грађевинских радова или руковалац грађевинском механизацијом, ученици могу да конкуришу за ученичке кредите Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који су у висини трошкова смештаја и исхране у Дому ученика.

Више о преквалификацији и доквалификацији можете прочитати у документу испод:

Још једна од кључних предности стручног oбразовања јесте и чињеница да се његова модернизација спроводи континуирано, већ дуги низ година. Програм реформе средњег стручног образовања, који се спроводи од 2003. године, увео је у стручне школе модернизоване наставне планове и програме за многе профиле и подручја рада, школе – учеснице реформе су опремиле свој простор савременим наставним средствима, а њихови наставници почели да у настави примењују методе активне наставе и информационо-комуникационе технологије.

Техничка школа је од 2009. године учесница Програма реформе средњег стручног образовања. У школи су успешно спроведени огледи за три образовна профила, а већина ученика похађа наставу по савременим плановима и програмима наставе и учења, са стандардима квалификација и исходима учења.

Који се предмети уче у стручним школама? 

У свакој стручној школи постоји група предмета које зовемо општеобразовним предметима, а који се изучавају у основној школи и у гимназијама (српски језик, математика, страни језик, физичко васпитање, рачунарство и информатика, историја, географија, физика, хемија, биологија и др.). 

Осим њих, у сваком разреду постоји и група такозваних стручних предмета, специфичних за свако занимање. Многи од њих под истим именом постоје и на одговарајућим факултетима и зато их ученици стручних школа лакше прате, због познатих садржаја/тема и већ усвојене терминологије.

​На пример:

грађевински техничари изучавају нацртну геометрију и техничко цртање, апликативне рачунарске програме, саобраћајнице, испитивање материјала и конструкција, технологију грађевинских радова, предузетништво..

техничари за компјутерско управљање (CNC) машина изучавају машинске елементе, компјутерску графику, моделирање машинских елемената и конструкција, програмирање компјутерски управљаних машина…

обућари имају као стручне предмете технологију обуће, конструкцију и моделовање обуће, кожарске материјале, предузетништво, практичну наставу..

туристичко-хотелијерски техничари у току школовања имају агенцијско и хотелијерско пословање, основе туризма и угоститељства, пословну коресподенцију, туристичку географију, историју уметности…

– док комерцијалисти изучавају као стручне предмете  принципе  економије,  маркетинг,   менаџмент, рачуноводство, статистику…