Техничка школа једна је од 102 средње школе у којима се пилотира  изабрани модел државне матуре. Циљ првог пилотирања државне матуре јесте провера квалитета испитних задатака, а у мањем обиму су тестирани и принципи и елементи процедура спровођења опште, стручне и уметничке матуре и завршног испита на крају средњег образовања и васпитања. Пилотирање се спроводи у складу са Стручним упутством за спровођење опште, уметничке и стручне матуре у школској 2020/21. години.

У школи је формиран тим за пилотирање државне матуре и именован секретар школске матурске комисије – Драгана Цвејић Вукић, наставник српског језика и књижевности.

Као председник школске ШМК, директор школе Љиљана Жикић учествовала је на информативном састанку са руководством тима Пројекта државне матуре.

Крајем септембра, председник и секретар ШМК учествовале су у онлајн обуци за прво пилотирање, које је организовано крајем септембра месеца.

У пројекту су учествовали ученици III разреда, из одељења грађевинских техничара и техничара за компјутерско управљање (CNC) машина.