Пројекти Ученичког парламента  подстичу активизам младих, толеранцију, ненасиље и очување животне средине (изградња летњиковца у школском парку, „Балкански форум младих за толеранцију“, „Зелени кутак за мој одмор“, „Дружењем против насиља“, „Научи своја права, права су обавезе!“ и др.