Ученички парламент има сталну и несебичну подршку и реализоване бројне пројекте иза себе.

Пројекти Ученичког парламента  подстичу активизам младих, толеранцију, ненасиље и очување животне средине, као што су пројекат изградње летњиковца у школском парку, пројектки „Балкански форум младих за толеранцију“, „Зелени кутак за мој одмор“, „Дружењем против насиља“, „Научи своја права, права су обавезе!“ и дриги слични пројекти.

Прекогранични ИПА пројекат „Регион партиципације младих“ окупио је представнике Ученичких парламената из школа Србије и Бугарске. „Security culture in the youth world“ реализован је уз подршку ОЕБС-а и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања (новембар 2020. – април 2021.). Циљ пројекта био је повећање безбедности средњошколаца и њихово директно укључивање у решавање проблема вршњачког насиља.

Од априла до маја 2021. године, ученици школе били су учесници пројекта „Различитости нас уједињују“. Пројекат је имао за циљ да оснажи младе у Републици Србији на теме повезане са интеркултуралношћу и културном различитошћу, као и да повећа свест о припадању различитих култура истом друштву.

Пројекат „Заједно ка средњој школи – Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу“ се континуирано спроводи од 2017. године, у партнерству са Дечијом фондацијом Песталоци и уз подршку Министарства просвете, са циљем да се повећа број ученика из осетљивих група који успешно завршавају основну школу и настављају своје образовање на средњошколском нивоу. Поред јачања капацитета запослених у школама за пружање индивидуализоване подршке ученицима, кроз пројекат се остварују и активности унапређивања квалитета наставе и учења и подстицање развоја инклузивне културе и праксе у школама. С обзиром на значај свеобухватног, систематског и интерсекторског приступа друштвеној бризи о деци школског узраста, пројекат је усмерен и на јачање капацитета локалних актера да, у доменима својих надлежности, пруже подршку ученицима из осетљивих група у превазилажењу изазова са којима се сусрећу на свом образовном путу кроз развој унапређених и одрживих механизама комуникације и сарадње између свих релевантних актера (школа, локалних самоуправа, школских управа, центара за социјални рад, домова здравља, канцеларија за младе, локалних организација цивилног друштва, представника привреде итд.). Техничка школа из Књажевца у пројекат се уклјучила од његове друге фазе 2020. године.

Један од циљева пројекта „Заједно ка средњој школи“ био је формирање, активан и континуиран рад Транзиционог клуба Техничке школе. Транзициони клуб представља подстицајно окружење у ком се код ученика јача осећање добробити у школи, јача самопоштовање и самопоуздање ученика, развијају функционална знања и вештине и јача ученичка самоефикасност.

Пројекат „Учимо, дејствујемо, доприносимо: Млади за безбедну заједницу у ванредним ситуацијама“. Пројекат је организовао Центар за развој грађанског друштва ПРОТЕКТА из Ниша а за циљ је имао подизање свести код младих о деловању у кризним ситуацијама и спровођење вршњачких едукација на ту тему у својој локалној средини.

Центар за образовне политике, у сарадњи са Центром за социјалну политику, спроводи пројекат „Млади ослушкују: Оснаживање ученичких парламената за промоцију и залагање за људска права“ чији је циљ оснаживање ученичких парламената (УП) из 16 средњих школа широм Србије за залагање, промоцију и заштиту људских права и демократије, укључујући заговарање за социјалну инклузију кроз образовање. Овај циљ биће постигнут кроз свеобухватну подршку школама и УП који ће бити изабрани путем отвореног позива. Подршка укључује менторство, обуке за ученике и запослене у школи и остале релевантне актере са нивоа локалне заједнице, подршку у планирању акција ученичких парламената и финансијску подршку за њихову реализацију. Ученички парламенти су одабрани као први инструмент учешћа младих у демократским процесима са којим се они сусрећу током школовања као и због чињенице да су већ препознати у правном оквиру као релевантно тело на нивоу школе. Такође, пројектни тим ће развити материјале који ће бити доступни свим ученичким парламентима као и израдити препоруке за доносиоце одлука на националном нивоу за повећање партиципације младих кроз јачање улоге ученичких парламената, засноване на наученим лекцијама. Пројекат је финансиран од стране Европске уније.

Председник ученичког парламента за школску 2023/2024. годину је Лора Јовановић, ученица одељења IV2.