У школској 2020/21. години у школи наставу у школи изводи педесет и троје наставника.

У складу са прописаним наставним плановима и програмима, односно плановима и програмима наставе и учења, настава се држи из општеобразовних и стручних предмета, као и из обавезних изборних предмета и општеобразовних/стручних изборних предмета, предвиђених планом и програмом наставе и учења за дати образовни профил.

Подела предмета и одељења на наставнике представљена је следећом табелом:

Ред. бр.ПРЕЗИМЕ И ИМЕПредмет и одељењеОдељ. старешина
1.Богојевић ИванаСрпски језик и књижевност   II3, II4, II2, IV3,  IV2, IV4IV3
2.Цвејић Вукић ДраганаСрпски језик и књижевност    I1, III1, III2, III3, III4 Пословна коресподенција  и  комуникација  III4, Грађанско васпитање III3III3
3.Милошевић-Петровић ЈеленаСрпски језик и књижевност  I2, I3, I4 
4.Ристић БојанСрпски језик и књижевност   II1 
5.Костић МиленаНемачки језик   II4, I4, III4,   ½ IV2,  IV4    
6.Јовановић ЖаклинаФранцуски језик  II4  и I4, IV2,4   
7.Маринковић ЈованаФранцуски језик  III4 
8.Милошевић МладенЕнглески језик  III1,III2, III3, III4, IV3,  IV2, IV4, Пословни енглески – изборни ½ IV2   
9.Аранђеловић НаташаЕнглески језик  I1, I2, I3, I4, II1, II3, II2, II4, Грађанско васпитање II2, II4II4
10.Цвејић ВладанФизичко васпитање   II4, II2, II3, III1, III2, III3, III4 , IV3, IV2,IV4II3
11.Милетић МаријаФизичко васпитање II1, Грађанско васпитање II1II1
12.Пејчић ПерицаФизичко васпитање I1, I2, I3, I4 
13.Игњатовић ТањаМатематика II1, II4, II2, II3, III1, III2, III3, III4 
14.Цветковић СнежанаМатематика I1, I2, I4, I3, IV2, IV4, IV3  IV4
15.Милошевић МиланФизика I1, I2, I3, I4 
16.Петровић ЈеленаФизика II2 
17.Милосављевић РадмилаХемија I1, I2, I3, I4, II2 
18.Видојковић ТамараБиологија I2, I4, II3, II4
Екологија и заштита животне средине I1
 
19.Андрејевић МаријаЛиковна култура  II2, I3 
20.Панајотовић ЛазарМузичка уметност  IV4 
21.Игњатовић ДрагољубГеографија  I1, I2 , I4 , II3, Туристичка географија III4, IV4, Грађанско васпитање I3, Географија културе – изборни ½ III4 
22.Радисављевић ОливерИсторија I1 , I2, I4 , II3, Грађанско васпитање I2, II3, IV3, IV4, Историја (одабране теме) – изборни ½IV2,  ½ III3 
23.Максимовић СнежанаСоциологија са правима грађана III2, IV4, IV2   
24.Марковић СоколФилозофија IV3 , Грађанско васпитање I1, IV2 
25.Јеленковић СоњаПсихологија у туризму  III4 
26.Николић МиланВерска настава I1,2,3,4 , II1,2, II3,4, III1,3 IV2,3, IV4 
27.Спасић ИванаРачунарство и информатика  ½ I1, ½  I2,  ½ I3, ½  I4  Електротехника и електроника II3 
28.Илијић ЈеленаРачунарство и информатика  ½ I1, ½  I2,  ½ I3, ½  I4  Мехатроника II3 
29.Митић СлавицаКожарски материјали  I1, II1 Машински материјали  I3, Грађевински материјали +блок I2, Испитивање материјала и конструкција II2 , III2   
30.Тошић РадмилаНацртна геометрија и техничко цртање I2, II2 Нацртна геометрија и техничко цртање-блок ½I2, II2, Технологија рада са практичном наставом ½  III1, Технологија рада са практичном наставом + блок ½ III1, Саобраћајнице блок II2, Испитивање материјала и конструција блок II2 
31.Јевтић Вушковић ЛидијаСтатика и отпорност материјала III2, II2, Грађевинске конструкције III1, II2 Технологија грађевинских радова-вежбе +блок ½ III2 Завршни радови и кућне инсталације III2 Грађевинске конструкције-блок ½ I2III2
32.Вукић МиланAпликативни рачунарски програми III2, II2 Историја уметности III4 Грађевински материјали блок I2, Грађевинске конструкције теорија+блок ½ I2 Технологија грађевинских радова  II2, Организација грађења III1, Нацртна геометрија и техничко цртање-блок  ½  I2, II2, Испитивање материјала и конструција блок II2, Грађевински материјали –блок ½  I2II2
33.Поповић ГоранТехнологија грађевинских радова+блок III2, Технологија рада са практичном наставом теорија+пракса+ блок ½ III1,  Механика тла и фундирање +блок III2 
34.Јевтић ИванаСаобраћајнице III2 , II2 Саобраћајнице-блок ½ II2, Армирано бетонске конструкције III2, Грађевинске конструкције  I2, Испитивање материјала и конструција блок ½ II2, ½ III2 Механика тла и фундирање -блок ½ III2I2
35.Геров ЗлатицаМеханика ½ I3, Техничко цртање ½  I3, Технолошки поступци са контролом II3, Машински елементи 1/3 II3, Компјутерска графика 2/3 II3, Моделирање машинских  елемената и конструкција 2/3 III3 
36.Геров ГоранТехнологија за компјутерски управљане машине+блок 2/3 III3, Пројектовање технолошких система +блок 1/3 III3, 1/3 IV3 
37.Милосављевић СашаТехнологија за компјутерски управљане машине 1/3 III3, Механика I3, Пројектовање технолошких система +блок 1/3 III3, Програмирање за компјутерски управљане машине 1/3 III3,   Пројектовање технолошких система +блок 1/3 IV3, Практична настава-блок ½  I3I3
38.Јеленковић МилованПрактична настава+блок 2/3 I3, Практична настава 2/3 II3 
39.Милосављевић ТомицаМеханика III3, II3, Аутоматизација производње и флексибилни. производни системи  IV3, Организација рада IV3,Технологија за компјутерски управљане машине 1/3 III3, Практична настава+блок 1/3 I3, 1/3 II3. 
40.Богдановић ИвицаТехнологија за компјутерски управљане машине 1/3 III3, Пројектовање технолошких система +блок 1/3 III3, Програмирање за компјутерски управљане машине IV3+блок 1/3 IV3, Пројектовање технолошких система  1/3 IV3 
41.Милутиновић РадишаТехнологија машинске обраде 1/3 II3, Програмирање за компјутерски управљане машине 2/3 III31/3 IV3, Пројектовање технолошких система +блок 1/3 IVПрактична настава+блок 1/3 I3, Практична настава+блок 1/3 II3 
42.Станисављевић МилаТехничко цртање ½  I3, Технологија машинске обраде 2/3 II3, Компјутерска графика 1/3 II3, Моделирање машинских  елемената и конструкција 1/3 III3,   Хидраулика и пнеуматика III3, Машински елементи 1/3 II3 
43.Божић Горан Конструкција и моделовање обуће  II1, III1, Практична настава ½ I1, 1/3  II1,  Практична настава у блоку 2/3 II1, Грађанско васпитање III1III1
44.Милијић МиленаПрактична настава 2/3 II1,  Технологија обуће  II1, III1, Конструкција и моделовање обуће  1/3 II1, Практична настава-блок  1/3 III1 
45.Милошевић ИвицаПрактична настава ½III1, 1/3 II1, Практична настава-блок ½ I1, 1/3 III1, 1/3 II1 Технологија обуће I1I1
46.Милојковић СлавољубПрактична настава  1/3 II1, ½ III1 
47.Цветковић МаријаОбука у виртуелном предузећу IV2, Обука у виртуелном предузећу –блок  ½ IV2, Организација набавке и продаје ½ II4, Трговинско пословање IV2, Агенцијско и хотелијерско пословање- вежбе  ½ III4, Агенцијско и хотелијерско пословање-блок  ½ III4 
48.Станчић МирославОбука у виртуелном предузећу ½II4,  Обука у виртуелном предузећу  блок ½ II4, Организација набавке и продаје ½ II4, Финансије  IV2, Принципи економије II4, Финансијско пословање III4, Агенцијско и хотелијерско пословање ½ I4 , Агенцијско и хотелијерско пословање–блок ½ I4, Професионална пракса ½ III4 
49.Радисављевић  ЈеленаРачуноводство у трговини II4, Обука у виртуелном предузећу IV2, Обука у виртуелном предузећу –блок  ½ IV2, Агенцијско и хотелијерско пословање- вежбе  ½ III4 , Агенцијско и хотелијерско пословање-блок  ½ III4,  Професионална пракса ½ I4       
50.Јанкулоски НаташаПредузетништво IV2, Агенцијско и хотелијерско пословање-практична настава ½ IV4, Агенцијско и хотелијерско пословање-вежбе ½ IV4, Агенцијско и хотелијерско пословање-блок ½ IV4, Смештај у сеоском домаћинству –изборни IV4,  Професионална пракса ½ I4 
51.Maркулин СањаОбука у виртуелном предузећу + блок ½ II4, Обука у виртуелном предузећу ½ II4,  Маркетинг у трговини IV2, Агенцијско хотелијерско пословање ½ I4, Маркетинг у туризму и угоститељству III4, Предузетништво ½IV4, Агенцијско и хотелијерско пословање–блок ½ I4, Агенцијско и хотелијерско пословање -блок ½ IV4IV2
52.Голубовић ЕминаАгенцијско и хотелијерско пословање-вежбе ½ IV4, Агенцијско и хотелијерско пословање-практична настава ½ IV4, Основи туризма и угоститељства I4I4
53.Aмон ИванКанцеларијско пословање II4, Право II4, Устав и права грађана  IV3, III1 , Право у туризму  ½ III4, Предузетништво ½IV4,  III1 Грађанско васпитање I4, III2, III4, Професионална пракса ½ III4  Агенцијско и хотелијерско пословање I4, Професионална пракса ½ III4  III4