Радови ученика – пројекат реализован у оквиру “Ноћи истраживача 2021.”

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина спада у најатрактивније образовне профиле машинске струке, јер омогућава примену најсавременијих рачунарских и информатичких, као и других модерних технологија у области дизајна и производње.

Настава стручних предмета ученика овог занимања реализује се у специјализованој рачунарској лабораторији, опремљеној савременим рачунарима, школским CNC машинама и 3D штампачем.

У току школовања ученици се интензивно обучавају за рад на рачунарима (компјутерска графика, моделирање машинских елемената и конструкција, ), као и за припрему, подешавање, програмирање и управљање компјутeрски вођених машина. 

Модернизовани план наставе и учења обезбеђује успешно усвајање знања и вештина за активну примену рачунара, израду техничко-технолошке документације, пројектовање технолошких поступака за израду делова на машинама, за обраду на стругу, глодалици, брусилици и свим CNC машинама без обзира да ли се врши обрада метала, дрвета или других материјала.

Током четворогодишњег програма ученици ће бити оспособљени за:

– правилну израду и коришћење техничке документације, – за процес организације рада на CNC машинама,

– разраду технолошких поступака обраде на КУМ машинама,

– примену алата и прибора у процесу производње,

– примену аутоматизације у процесу производње,

– стицање знања о структури флексибилних аутоматизованих система,

– примену различитих мерних метода које се користе у техничкој и метролошкој пракси,

– активно коришћење рачунара приликом израде техничко-технолошке документације,

– процес програмирања (G-кода) на компјутерски управљаним машинама, као и уношење и тестирање програма.

Техничари за компјутерско управљање (CNC) машина своје знање могу применити не само у машинској индустрији, већ и у индустрији намештаја, као и у другим привредним делатностима.  Могу се бавити програмирањем у сопственој или другим фирмама, разрадом технологије,  конструисањем, моделирањем,  пројектовањем производа… ​

Уколико желе да наставе школовање, техничари за компјутерско управљање (CNC) машина могу уписати један од широког спектра факултета или високих школа струковних студија (имају добру основу за студије машинства, информатике, програмирања, електротехнике, технологије и др.) .

Које предмете имају техничари за компјутерско управљање (CNC) машина ?

Општеобразовни предмети
Стручни предмети
Листа изборних предмета према програму образовног профила – општеобразовни предмети
Листа изборних предмета према програму образовног профила – стручни предмети