АДМИНИСТРАЦИЈА ШКОЛЕ

Управне, нормативно правне и друге правне послове у школи обавља секретар школе, Марија Цветановић. Одлуком директора именована је за лице за праћење спровођења прописаних превентивних мера, сарадњу и комуникацију са надлежним институцијама. Контакт телефон секретара школе је 019/730-350.

У рачуноводству школе запослени су:

Владица Савић, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове и Марина Милијић, референт за финансијско-рачуноводствене послове. Контакт телефон рачуноводства је 019/730-348.