Техничар за обликовање намештаја и ентеријера је образовни профил који представља успешан спој дизајнирања и конструисања производа од дрвета. Ученици овог занимања стичу у току школовања и знања о организацији производње и изради техничких основа у производњи намештаја и ентеријера, чиме се остварује повезаност пројектовања, израде и монтаже ентеријера. Програм наставе и учења је добра комбинација уметности, технике и практичног рада. Поред предмета везаних за конструкцију намештаја, технологију и организацију производње, посебан акценат је и на развијању креативних способности ученика, кроз изучавање стручних предмета, као што су: теорија форме са цртањем, рачунарска графика, дизајн, обликовање намештаја и ентеријера, израда прототипова и модела.

Током школовања ученици ће научити да користе савремене софтверске алате неопходне за успешно обављање послова, а кроз предмете столарство, финална обрада дрвета, предузетништво и маркетинг и презентацијске вештине научиће да своје идеје претворе у дело и успешно раде у индустрији намештаја, или започну сопствени бизнис.

Са дипломом техничара за обликовање намештаја и ентеријера, ученици могу наставити школовање на факултетима и високим школама струковних студија. Уколико то не желе, посао могу наћи у бироима за пројектовање намештаја и ентеријера, као и у индустрији намештаја. За упис и запошљавање лица овог занимања школа је добила подршку предузећа „S.C.S. plus“ и „Mobi Furniture Factory doo”, из Књажевца, која се успешно баве производњом намештаја.

План наставе и учења општеобразовних предмета за образовни профил техничар за обликовање намештаја и ентеријера

Обавезни стручни  предметиза образовни профил техничар за обликовање намештаја и ентеријера и листа изборних предмета