Јако значајан учесник у процесу изградње грађевинских објеката свих врста је свакако руковалац грађевинском механизацијом. Ученици овог профила школују се за послове извођења земљаних радова при изградњи објеката високоградње, као и за послове израде свих врста саобраћајница и пратећих објеката (путеви, железничке пруге, тунели, мостови, аеродромске писте…).

Ученици се обучавају да раде каo руковаоци различитих типова грађевинских машина на пнеуматским точковима и на гусеницама (багер, дозер, утоваривач, грејдер, скрепер, ваљак, финишер, машине за сабијање тла, за производњу, транспорт и уграђивање бетона и малтера, машине за малтерисање, подизање и пренос терета на одговарајуће висине и даљине), који ће уједно знати да их одржавају у исправном стању и врше поправку мањих кварова.

Послови ове врсте подразумевају рад на градилишту и јако су тражени, како код нас тако и у иностранству.

Руковаоци грађевинском механизацијом могу наставити школовање путем преквалификације или доквалификације (аутомеханичар, грађевински техничар, машински техничар моторних возила итд.), а могу уписати и неку од високих школа струковних студија.

Важно је знати да:
–  ЗА УПИС У ОВАЈ ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ НИЈЕ ПОТРЕБНО  ПРЕЋИ ПРАГ ЗНАЊА ОД 50 ПОЕНА!
​- Ученици који упишу овај образовни профил могу конкурисати за ученичке кредите Министарства просвете, науке и технолошког развоja.