Обавештења на овој страни везана су за информисање и превентивно деловање од инфекције Корона Вирусом.

Дописе са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја благовремено ћемо постављати, као и све друге материјале информативног карактера.

ОБАВЕШТЕЊЕ ОД 10. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

obavestenje-korona-virus-1-1