Протоколи, приручници, презентације, корисни линкови…

skola bez nasilja

 ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

protokoli 1

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Посебни протокол за заштиту деце у установама социјалне заштите од насиља, злостављања и занемаривања

protokoli 2

Посебни протокол система здравствене заштите   за заштиту деце од злостављања и занемаривања

Посебни протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања

Посебни протокол о поступању правосудних органа у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања

Сви наведени протоколи преузети су са сајта Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту.

На страници  Сектора постављени су и ДИЈАГРАМИ ПРОТОКОЛА , у којима је прегледно објашњен:

  1. редослед поступака при сумњи на злоупотребу детета,
  2. процедура пријављивања злостављања или занемаривања деце,
  3. поступак процене ризика од злостављања и занемаривања,
  4. планирање и обезбеђивање услуга и мера за заштиту детета, као и
  5. протокол неодложне интервенције.