Школску 2023/24. годину школа започиње са 354 ученика, распоређених у 15 одељења и 9 образовних
профила, са просечно 23,6 ученика по одељењу.

Школа уписује и ванредне ученике ради преквалификације, доквалификације или наставка започетог школовања.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ

Оно по чему се Техничка школа препознаје и издваја међу средњим школама јесте:

Проактиван и иновативан приступ, континуирано подизање квалитета  и унапређивање рада школе,

Активно учешће у реформи средњег стручног образовања и значајним националним и међународним образовним пројектима, од којих се у школској 2020/21. години спроводе: Eразмус+ КА229 пројекат „Тhe Da Vinci Code“, Еразмус+ КА1 пројекат „Унапређење квалитета практичне наставе у дуалном образовању – већа шанса за запослење“, Пројекат „Заједно ка средњој школи“ и Пројекат државне матуре –пилотирање државне матуре,

Пријатан и подстицајан школски амбијент,

Квалитетан наставни кадар, међу којима су аутори и реализатори акредитованих семинара, сарадници – спољни саветници ШУ и  Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и један педагошки саветник,

Бројне, разноврсне и занимљиве ваннаставне активности:

– разноврсне школске секције, креиране у сарадњи и у складу са интересовањима ученика,

– школски лист ученика и наставника „Идеја”, који је у шк.2014/15. години освојио II награду за најбољи средњошколски лист у Србији,

– организација манифестације „Новогодишња чаролија Техничке школе“ и суорганизација Етно-сусрета „Традицијом у Европу“, као и изузетно квалитетан и разноврстан програм прославе Дана школе.

Подршка ученицима:

– подршка ученицима у ризику од осипања,

– омогућавање учешћа даровитим ученицима на такмичењима по предметима, такмичењима стручних школа, такмичењима и смотрама талената и др.,

– један од пет најбољих програма каријерног вођења и саветовања у Србији,

– подршка активностима и пројектима Ученичког парламента,

– стручне екскурзије, посете сајмовима, посете предузећима…

– обележавање значајних датума и организација образовних, културно уметничких и јавних манифестација.