6. јуна 1931. године у Књажевцу је основана Рударско-надзорничка школа, једна од две такве школе у предратној Југославији. До школске 1938/39. године школа је радила у старој згради Среског начелства, а затим се преселила у нову школску зграду са интернатским смештајем за 90 ученика (то је данас стара зграда школе). У време II светског рата школа није радила, а после рата њени ученици су одиграли велику улогу у оживљавању и обнављању рада тимочких рудника. Одлуком Народног одбора Среза тимочког од 18. марта 1946. године, обновљен је рад  Рударске техничке школе и она у шкoлској 1949/50. години има већ 138 ученика. Године 1951. Рударска школа  пресељена је у Бор, а њена зграда преуређена је у болницу. Школа се враћа у наш град 1961. године и наставља са радом у оквиру Грађевинско – техничке школе (која је почела са радом 10. септембра 1961. године). Школа је тада своју образовно васпитну делатност обављала у просторијама Општинског синдикалног већа (Дом синдиката), а следеће, 1962/63. године у згради Дома ученика. Од школске 1963/64. па до 1. априла 1969. године, наша школа радила је  у просторијама садашње ОШ „Вук Караџић”.

У пролеће 1969. године Грађевинска техничка школа враћа се у стару зграду школе, у којој су се, закључно са школском 1970/71. годином школовали ученици грађевинске и рударске струке.

Кожарска струка обогатила је и проширила делатност школе школске 1971/72. године, а већ следеће године почело је школовање ученика подручја рада Машинство и обрада метала.У школској 1973/74. школа прераста у ТОЦ „10. октобар”, са око 600 ученика. У то време престало је и школовање рударских надзорника (1975.). Од школске 1977/78. до 1989/90. год. школа ради у оквиру Центра усмереног образовања и васпитања „7 секретара СКОЈ-а”, као ОУР „25. мај”.

Од школске 1990/91. године школа почиње са самосталним радом под својим садашњим именом, ТЕХНИЧКА ШКОЛА. У оквиру истурених одељења, школа је образовала и ученике подручја рада Шумарство и обрада дрвета (произвођач финалних производа од дрвета), Пољопривреда, производња и прерада хране (руковалац-механичар пољопривредне технике) и Економија, право и администрација (економски техничар). Економија, право и администрација, као матично подручје рада школе, уведена је школске 2003/2004. године, а најмлађе, пето подручје рада, Трговина, угоститељство и туризам, постоји у школи од школске 2010/2011. године.

Развојни пут школе може се пратити и кроз промене њеног имена…