У школи постоји и годинама успешно ради Ученички парламент. Подршку Ученичком парламенту пружају наставници из Тима за подршку ученицима Иван Амон и Сокол Марковић, као и стручни сарадници, други наставници и управа школе.

РЕГИОН ПАРТИЦИПАЦИЈЕ МЛАДИХ је пројекат у оквиру Interreg – IPA програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија, у коме учествују чланови и координатори Ученичких парламената школа прекограничног региона, изабраних по конкурсу носиоца пројекта (Отворени клуб из Ниша).

http://vesti.fkmsradio.com/tehnicka-skola-knjazevac-ucesnik-projekta-region-participacije-mladih/

Међу бројним активностима Ученичког парламента истичу се пројекти који су реализовани у оквиру програма “Млади у покрету”, уз подршку Зајечарске иницијативе, Националне задужбине за демократију и Фондације Искорак.