Сарадња са ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” из Видина, Бугарска настављена је, после трогодишње паузе, заједничким пројектом у оквиру Еразмус+ програма, чиме је Техничка школа постала члан ERAZMUS+ породице.

У школској 2019/2020.години започели смо реализацију пројекта под називом „Унапређење квалитета практичне наставе у дуалном образовању – боље компетенције за запошљавање”, пројекат мобилности у области стручног образовања и обука (КА102), у оквиру Општег позива за 2019. годину, EAC/A03/2018.

Циљ пројекта је унапређење квалитета наставе и учења, као и реализације практичне наставе и професионалне праксе ученика туристичке струке, како би се унапредиле њихове стручне компе­тенције и побољшала шанса за њихово з­апо­слење.

Почетак пројекта је обележен његовим представљањем ученицима одељења II4, образовног профила ту­ри­стичко-хотелијерски техничар, 28. октобра 2019. године. Наставничко веће, сви наставници и стручни сарадници школе, као и Школ­ски одбор, такође су упо­знати са циљевима пројекта и предвиђеним начином његове реализације.
Мобилност наставника била је предвиђена за мај 2020.године, али је због пандемије вируса Covid-19, од стране Фондације Темпус, реализација пројекта одложена за школску 2020/21. годину, у зависности од епидемиолошких услова.