ТЕХНИЧКА ШКОЛА је једина средња стручна школа у општини Књажевац и уједно једна од најбољих средњих школа Србије. Ова чињеница препозната је и од стране ресорног министарства – на спољашњем вредновању квалитета рада школе, септембра 2013. године, школа је од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја оцењена четворком, највишом оценом на скали вредновања образовно-васпитних установа.

Школа је основана 6. јуна 1931. године, када је у књажевачкој општини започело стручно образовање за обављање послова различитих занимања, као и за наставак образовања у високошколским установама. Од тада, школа непрекидно иде у корак са савременим тенденцијама у образовању, мења се и развија, уводи нове струке и образовне профиле, како би одговорила на потребе локалне средине и региона.

Данас је Техничка школа модерна средња стручна школа високих стандарда квалитета, која образује ученике у оквиру  пет подручја рада и има верификације за 28 образовних профила III и IV степена.

Уз традицију дугу 90 година и одговорност да својим ученицима пружи модерно и квалитетно образовање, школа је и даље посвећена унапређењу квалитета наставе и учења, стручном усавршавању и развијању професионалних компетенција наставника, као и уређењу  и опремању школе савременим наставним средствима.

Техничка школа је озбиљан и одговоран партнер локалне самоуправе, ресорног министарства и активни члан заједница школа свих својих подручја рада. Подстиче, негује и унапређује сарадњу са родитељима, социјалним партнерима, установама образовања и културе,  као и другим организацијама и институцијама у Књажевцу и Србији.

За свој успешан образовно-васпитни рад, школа је добила пет општинских јавних признања: Мајску награду 2005. године,  Похвалницу СО Књажевац 2013. године, као и Захвалнице СО Књажевац 2004, 2010. и 2014. године.