Oд 26. 12. 2022. године директор школе је Иван Амон, дипломирани правник.


Од 20. маја 2002. године, до 25. децембра 2022. године, директор Техничке школе била је Љиљана Жикић, дипломирани математичар.

У првој групи директора похађала је обуку за полагање испита за лиценцу директора и са успехом га положила.

Истраживачки рад „Утицај лидерских стилова директора школе на ефикасност и успешност управљања променама“ можете прочитати у документу испод: