Директор школе је Љиљана Жикић, дипломирани математичар.