“Уколико желиш да будеш имућан, прво сагради пут.”

Стара кинеска изрека

Једна од најстаријих струка којом се човек бави како би створио услове и организовао свој живот и рад је грађевинарство. Грађевинарство је практично старо колико и људски род, а његова веза са природом и човеком је значајна и нераскидива. Током историје, настајале су и нестајале цивилизације, а иза њих су остајале чудесне грађевине, као видљиви трагови њиховог постојања.
Грађевинарство је такође и једна од најзначајнијих привредних грана. Оно обухвата пројектовање и грађење великог броја система и конструкција неопходних модерном друштву: стамбених и јавних  објеката, путева, мостова, железничких пруга, тунела, аеродрома, подземних објеката, објеката за водоснабдевање и каналисање насеља, бензинских пумпи, паркинга, гаража, хала и дворана, уређење водотока, планирање и уређење насеља итд.

За оне који желе да закораче у свет грађевинарства и баве се креативним и занимљивим послом, школа је верификовала нови образовни профил  грађевински техничар.

Школа има традицију школовања грађевинских занимања III  и IV степена дугу 60 година, а грађевински техничар је нови образовни профил, креиран на иницијативу и у сарадњи са стручњацима из привреде, чија смо прву генерацију уписали школске 2018/19. године.

Грађевински  техничари  ће после завршеног школовања бити у стању да:

– разраде детаље грађевинских пројеката (идејних, главних, пројеката изведеног објекта) за објекте нискоградње и високоградње,

– врше обраду  делова техничко–економске документације за објекте високоградње,

– користе софтверске алате за израду пројектне и техничке документације (AutoCAD, Tower, ArchiCAD),

– организују припремне радове на градилишту, учествују у организацији и извођењу радова на градилиштима објеката високоградње,

– учествују у организацији изградње путева и железничких пруга, испитују грaђeвинске мaтeриjaле,

– воде документацију и комуникацију  на градилишту,

– прате и спроводе препоруке и стандарде у вези са заштитом здравља и животне средине.

Грађевински техничари се могу запослити у грађевинским предузећима (рад у пројектном бироу, рад на градилишту, стоваришту или продавници грађевинског материјала…).
​Такође могу наставити школовање на грађевинском,  архитектонском, или неком другом факултету, као и на некој високој школи струковних студија.​У току школовања ученици стичу компетенције са којима се лако могу запослити.
Техничка школа је регионалног карактера у грађевинској струци, а подршку упису грађевинског техничара дало је девет предузећа са територије Тимочке крајине.
Смештај у Дому ученика средњих школа Књажевац бесплатан је за све ученике првог разреда који упишу ово занимање.

СПИСАК ПРЕДМЕТА

које грађевински техничари слушају током четворогодишњег школовања

Грађевински-техничар