ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ, УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ, 13.09.2020. године

Поштоване колеге, ученици и родитељи/старатељи,

Искрено верујемо да је свима нама, у овом тренутку, здравље на првом месту, како наше лично и наших породица, тако и наших ученика/ваше деце, са којима смо свакодневно у контакту. Брига о квалитету образовно-васпитног рада се подразумева, а да бисмо се њему са пуном пажњом посветили, морамо бити сигурни да смо све учинили по питању превенције и заштите од инфекције вирусом COVID-19.

Обавеза школе, у складу са прописима из области безбедности и здравља на раду и свих инструкција и закључака везаних за организацију наставе у тренутним епидемиолошким условима, је била да донесе План превентивних мера и активности, ради спречавања појаве заразне болести. Овај план, који се налази у прилогу, прати и одговарајућа евиденција (нпр. евиденција чишћења школе, евиденција дезинфекције и сл.) и извештавање.

По допису МПНТР који такође постављамо, школа је била у обавези да одреди лице за праћење спровођења превентивних мера и комуникацију са ШУ Зајечар и надлежним институцијама. У нашој школи је то секретар школе, која по том питању на крају седмице шаље извештај ШУ Зајечар. Извештај сличне садржине, због кога одељењске старешине попуњавају четвртком табелу са подацима о свом одељењу, директор школе уноси у ИС Доситеј, најкасније до петка у 10:00 часова за текућу радну недељу.

Једна од кључних превентивних мера свакако је дежурство наставника. У овим специфичним условима, одговорно дежурство важно је најмање колико и држање наставе. И иначе, а посебно у току дежурства, наставник је у обавези да прати понашање свих ученика и подсећа их на обавезно правилно ношење заштитне маске, све док то не учине. По изменама правилника о понашању ученика, узастопно кршење ове обавезе подразумева дисциплинску одговорност ученика, од опомене ОС на даље. Подразумева са, свакако, да сви запослени у школи морају поштовати све наведено и бити узор ученицима. У случају да су ученици на отвореном и на великом одмору спуштају заштитну маску, обавезно је подсећати их на поштовање физичке дистанце од 1.5m.

Одељењске старешине су дужне да, уколико већ нису, оформе евиденцију о одсуствовању ученика и пријаве секретару школе сваки случај одсуства ученика због контакта са лицем позитивним на COVID-19, или због заражености истим.

Сви наставници су дужни да благовремено обавесте директора школе уколико због болести члана породице или своје (позитивни на вирус или били у контакту са особом која је позитивна на вирус, болесни из другог разлога) морају да одсуствују, ради организације замене часова. У складу са наведеним, распоред дежурства направљен је тако да највише наставника дежура за време часа пре и после великог одмора. Највећи број наставника распоређен је у школском дворишту, јер ту има највише ученика током великог одмора, када већина њих не носи маске и не поштује физичку дистанцу. Са променом временских прилика, промена распореда због потребе за већим бројем наставника унутар школе је могућа.

Очекујемо да ћемо бити одговорни према себи и према другима и поштовати наведено. Желимо вам добро здравље и , још једном, свако добро у овој школској години!

Упис првака, јул 2020.

COVID-19 – Обавештења, информације и едукативни материјали

Филм са препорукама за безбедан повратак у школу – 01.09.2020. године