Ученици који упишу образовни профил комерцијалиста, у току школовања могу стећи разноврсна знања и вештине,  неопходне за успешан рад у  савременом пословном свету.

Практичне вештине,  не­опходне за обављање трговинских послова ученици стичу у оквиру виртуелних предузећа, која се формирају у II разреду. Виртуелна предузећа наших комерцијалиста веома су успешна на домаћим и међународним такмичењима. На Међународном сајму ВП у Цељу, Словенија, ВП „Лавандоманија“ изабрано је у Топ 10 најбољих компанија.

У оквиру наставе предмета Обука у виртуелном предузећу, која се реализује у добро опремљеним пословним бироима,  симулирају се различити послови из области унутрашње и спољне трговине.

Ученици који изаберу овај образовни профил на­у­чиће како да контактирају добављаче и купце и уго­воре набавку и продају производа и услуга. Научиће да пишу пословна писма, на српском и енглеском језику. Овладаће вештином слепог куцања и прави­лима за састављање пословних писама и докумената. Развијаће вештине пословне комуникације, бавиће се предузетништвом и стећи вештине за израду бизнис плана, развој пословних идеја, креирање нових производа, рекламирање производа и компаније, као и за организовање брзог и квалитетног транспорта робе.

Знања о комерцијалисти као пословном лицу и пословима које он обавља стичу се путем активне на­ставе, која омогућава да велики део градива са­вла­дате непосредно на часовима.   

Комерцијалиста спада у најтраженија занимања на тржишту рада, а ученици који желе да наставе школовање у прилици су да практична стечена знања искористе као добар темељ за упис на бројне факултете или високе школе струковних студија

На подручју источне Србије, односно на подручју ШУ Зајечар, нема друге средње школе која школује комерцијалисте и архитектонске техничаре.

СПИСАК ПРЕДМЕТА 

које комерцијалисти изучавају током четворогодишњег школовања