Тим за безбедност и заштиту ученика од дискриминација, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2022/23. години чине наставници: Владан Цвејић, координатор тима, Горан Геров, Ана Петровић, Соња Јеленковић и Драгана Цвејић Вукић, секретар школе Марија Цветановић, педагог Светлана Петровић, председник УП, представник Савета родитеља Јелена Станковић и директор школе Иван Амон.

Годишњи план рада Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања можете пронаћи у следећем документу:

Више информација, обавештења и могућности за едукацију из области превенције насиља у школама можете наћи на националној платформи за превенцију насиља у школама:

https://cuvamte.gov.rs/