Тим за безбедност и заштиту ученика од дискриминација, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2020/21. години чине наставници: Владан Цвејић, координатор тима, Оливер Радисављевић, Горан Божић и Соња Јеленковић, секретар школе Марија Цветановић, педагог Светлана Петровић, председник УП Вељко Влатковић, представник Савета родитеља Јелена Станковић и директор школе Љиљана Жикић.

Годишњи план рада Тима за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања можете пронаћи у следећем документу:

Више информација, обавештења и могућности за едукацију из области превенције насиља у школама можете наћи на националној платформи за превенцију насиља у школама:

https://cuvamte.gov.rs/