Поштовани будући средњошколци,

Од правог избора средње школе зависи ваш даљи професионални пут. Сигурно знате да је за сваки посао, па и онај најједноставнији, потребна одговарајућа стручност. Зато је важно да знате:

Које врсте средњих школа постоје? 

Средње образовање и васпитање стиче се у средњим школама, а то су:

– стручне школе,

– гимназије (опште и специјализоване),

– уметничке школе,

– мешовите школе (гимназије и стручне или уметничке школе),

– школе за образовање одраслих и

– школе за ученике са сметњама у развоју.

Које школе спадају у стручне школе? 

У средње стручне школе спадају школе у којима се ученици школују за образовне профиле III и IV степена различитих подручја рада, као што су:

  • Геодезија и грађевинарство (неки од образовних профила овог подручја рада су: грађевински техничар, архитектонски техничар, геодетски техничар, руковалац грађевинском механизацијом…)
  • Економија, право и администрација (неки од образовних профила овог подручја рада су: комерцијалиста, финансијски администратор, финансијски техничар, економски техничар, правни техничар…)
  • Машинство и обрада метала (неки од образовних профила овог подручја рада су: техничар за компјутерско управљање (CNC) машина, машински техничар моторних возила, машински техничар за компјутерско конструисање, механичар грејне и расхладне технике, инсталатер, аутомеханичар…)
  • Трговина, угоститељство и туризам (неки од образовних профила овог подручја рада су: туристичко-хотелијерски техничар, угоститељски техничар, кувар, конобар, трговац…)
  • Текстилство и кожарство (неки од образовних профила овог подручја рада су: обућар, техничар моделар коже, техничар дизајна производа од коже, галантериста, конфекционар производа од коже…)
  • Здравство и социјална заштита (неки од образовних профила овог подручја рада су: медицинска сестра– техничар, фармацеутски техничар, стоматолошка сестра – техничар…)
  • Електротехника (неки од образовних профила овог подручја рада су: техничар мехатронике, електротехничар рачунара, електротехничар информационих технологија, аутоелектричар, електромонтер мрежа и постројења…)
  • Шумарство и обрада дрвета (неки од образовних профила овог подручја рада су: шумарски техничар, техничар за пејзажну архитектуру, столар…)
  • Пољопривреда, производња и прерада хране (неки од образовних профила овог подручја рада су: прехрамбени техничар, ветеринарски техничар, пекар, месар, руковалац- механичар пољопривредне технике…) и др.

Законске основе средњег образовања прописане су Законом о средњем образовању и васпитање, који можете прочитати овде.

Техничка школа је средња стручна школа која школује ученике у оквиру пет подручја рада! 

То су:

– Геодезија и грађевинарство

– Машинство и обрада метала

– Економија, право и администрација 

– Трговина, угоститељство и туризам

– Текстилство и кожарство.

У I разред школске 2020/21. године школа је уписала ученике у образовне профиле:

грађевински техничар

техничар за компјутерско управљање (CNC) машина,

туристичко-хотелијерски техничар и

обућар.

У школској 2021/22. години школа је планирала упис у I разред 5 одељења, са следећим образовним профилима:

архитектонски техничар (30 ученика),

комерцијалиста (30 ученика),

техничар за компјутерско управљање (CNC) машина (30 ученика),

руковалац грађевинском механизацијом (15 ученика) и оператер основних грађевинских радова (15 ученика) и

обућар (30 ученика).