Обућар је креативно занимање, које се у Србији може уписати у само пет школа.

Наставни план обућара садржи мали број предмета и добар је избор за ученике којима математика и техника нису „јача страна“.

У току школовања ученици стичу теоријска и практична знања и вештине израде модне, свакодневне или спортске обуће, скицирања модела, одабира материјала и израде шаблона на основу којих се кроје делови обуће. Практичне вештине обућари стичу у савремено опремљеној школској радионици.

Обућари са великим успехом учествују на републичким такмичењима текстилних и кожарских школа, а своју креативност развијају и у оквиру секције „Креатива“, у којој могу израђивати накит, ситну галантерију, украсне и употребне предмете од рециклираних материјала, пре свега коже и платна.

Дипломa oбућара омогућава успешан рад у индустрији обуће, у постојећим предузећима или у оквиру самосталне занатске радње за израду нове или поправку изношене обуће. Обућари могу наставити школовање преквалификацијом, доквалификацијом за неко занимање IV степена (техничар моделар коже или неко занимање друге струке), као и на високим школама струковних студија.


Важно је знати да:
–  ЗА УПИС У ОВАЈ ТРОГОДИШЊИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ НИЈЕ ПОТРЕБНО  ПРЕЋИ ПРАГ ЗНАЊА ОД 50 ПОЕНА!
​- Ученици који упишу овај образовни профил могу конкурисати за ученичке кредите Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

СПИСАК ПРЕДМЕТА

које обућари изучавају током трогодишњег школовања