Туристичко-хотелијерски техничар је прави избор за комуникативне и креативне ученике, који воле стране језике, као и предмете друштвеног усмерења. Градиво „класичне“ историје и географије, туристички техничари надограђују учећи историју уметности и туристичку географију. У оквиру четворогодишњег школовања они изучавају и групу занимљивих економских предмета, као и кључни предмет свог занимања – агенцијско и хотелијерско пословање.
У школи постоје веома добри услови за образовање туристичких техничара – квалитетан стручни кадар, као и уговори за коришћење софтверских пакета који омогућавају одличну обуку из рецепцијског и агенцијског пословања. Школа има свој виртуелни хотел, као и виртуелну туристичку агенцију, у којима ученици могу да раде током целог дана, у школи и код куће.
​За ово занимање ученици треба да поседују особине као што су: тачност, стрпљење, толеранција, истрајност, комуникативност, љубазност, уредност, вербалне способности и наравно поседовање опште културе.
По завршетку школовања туристичко-хотелијерски техничари могу да раде у туристичким агенцијама и хотелима – оспособљени су да припремају, израђују и продају туристичке услуге, прате, реализују и обрачунавају туристичке услуге, услужују госте у хотелу, комуницирају са гостима и клијентима и на страним језицима.

СПИСАК ПРЕДМЕТА које изучавају туристичко-хотелијерски техничари можете видети у табелама испод: