10. октобра обележен је Светски дан менталног здравља са ученицима трећег и четвртог разреда Техничке школе.

Освешћивањем осећаја захвалности, указивањем на значај чињења добрих дела, остваривања и очувања контаката са другима, физичке активности и неговања здравог стила живота, педагог Светлана Петровић и психолог Соња Јеленковић осмислиле су радионицу за ученике где су истицањем животних вредности указале на значај очувања менталног здравља. Ова активност пробудила је самомотивацију ученика али и наставника о бављењу собом и улагању у лични развој.

Албум