Домаћин званичне прославе Светског дана туризма 27.09.2022. је било острво Бали у Индонезији. Од осмочасовног видео записа с тог догађаја који се налази на сајту Светске туристичке организације, наставнице агенцијског и хотелијерског пословања су одабрале сат времена материјала и презентовале ученицима на својим часовима 28.09.2022. године.

Настојале смо да ово не буде само осврт на један битан датум, већ да кроз приказане сцене и разговор истакнемо и све што је битно за модул који се тренутно обрађује (организовање међународних скупова, различита култура поздрављања и одевања, простор за организацију скупова, услуга превођења, пратећи програм скупа и сл.). Такође, и острво Бали смо сви боље упознали захваљујући промотивним спотовима који су се нашли у званичном програму. Иначе, део доступног материјала са овог догађаја, који ћемо моћи да искористимо за нашу наставу крајем полугођа, је сам програм скупа.

На скупу су говорили државници Индонезије и секретар Светске туристичке организације, а учествововали су углавном министри туризма бројних земаља. Неке од порука са овог скупа су да релевантност туризма никада није била јаснија, те да је уочен помак у препознавању туризма као кључног стуба развоја.