Ученици одељења I-2 наше школе, образовног профила грађевински техничар, посетили су градилиште ЈКП „Стандард“ у оквиру блок-наставе, 4. јуна 2021. године. Градилиште се налази на простору градског вашаришта и представља управну зграду овог предузећа, које се бави водоснабдевањем нашем града, пречишћавањем отпадних вода, управљањем комуналним отпадом, уређењем зелених површина и одржавањем чистоће у нашем граду. Објекат који је тренутно у изградњи имаће око 1000 m2 пословног простора. Tренутно су завршени груби грађевински радови и очекује се почетак извођења завршних радова. Читав пројекат финансира Министарство за државну управу и локалну самоуправу. Током посете градилишту, инжењер овог предузећа Славољуб Вушковић упознао је ученике са конструктивним системом објекта и примењеним материјалима.

Сво оно теоријско знање које су стекли током ове школске године, из области грађевинских конструкција и грађевинских материјала, могли су практично да допуне на конкретном примеру објекта. Ученици су били веома задовољни овом посетом и надају се да ће наредних година бити још сличних посета. Ученике су током посете пратили наставници Славица Митић и Милан Вукић.

Оно што треба овде нагласити, јесте да је грађевинарство сектор који се најбрже опоравља након пандемије вируса корона. Број издатих грађевинских дозвола у марту био је за 20 % већи него у марту прошле године. Ако погледамо 2019. годину која представља рекордну годину у погледу грађевинске производње, где је остварен обим изведених радова у вредности од око 470 милијарди динара, можемо да кажемо да грађевинарство у наредним годинама очекује светла будућност и посао за наше ученике који желе да се баве овим занимањем.