Тим ученика Техничке школе освојио је 4. место на онлајн такмичењу из области одрживог туризма на Факултету за туристички и хотелијерски менаџмент Универзитета „Сингидунум“. Ученици средњих школа имали су задатак да предложе идеју развоја туристичке дестинације / хотела у складу са еколошким стандардима. У излагањима, видео материјалу и презентацији било је потребно да објасне очекивани допринос идеје и да изложе планове за примену и одрживост. Тим наше школе чинили су: Борис Јовић, Тијана Павковић и Лена Ранђеловић ученици одљења 3/4, образовног профила туристичко-хотелијерски техничар са ментором Сањом Маркулин.