У пројекту „Безбедносна култура у свету младих“ који је подржан од стране ОEBS-а а у сарадњи са Асоцијацијом Дуга и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања наша школа је одабрана као учесник у друштву 10 средњих школа Србије. Четворочлани тим вршњачких едукатора у саставу Тијана Трифуновић 3/4, Борис Јовић 3/4, Марија Милошевић 2/4 и Јана Милосављевић 2/4 имао је улогу да ову тему приближи великом броју ученика наше школе, што је био и циљ пројекта. Вредни средњошколци одржали су онлајн интерактивне презентације и на тај начин значајно утицали на повећање свести код ученика о личној безбедности, заштити и реаговању у ситуацијама евентуалне опасности и вршњачког насиља. Подршку у планирању и реализацији активности пружили су Иван Амон, координатор ученичког парламента, Светлана Петровић, педагог школе, Владан Цвејић, наставник и Милена Миловановић, библиотекар школе.