Драги будући средњошколци, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је на свом сајту објавило Конкурс за упис ученика у I разред средње школе за школску 2020/21. годину. План уписа наше школе је одобрен и налази се на 112. страни табеларног дела Конкурса за упис ученика у I разред средње школе за школску 2021/22. годину. Табеларни део Конкурса можете погледати овде.

У плану уписа налази се 6 образовних профила, по три профила III и IV степена. Они су распоређени у 5 одељења и 4 подручја рада. Рекли бисмо да је то добар избор, јер се ради о интересантним и ретким занимањима, дефицитарним на тржишту рада. Од шест занимања, пет су регионалног карактера за подручје Тимочке крајине.