Сајам шкослких тимова за каријерно вођење и саветовање у организацији Београдске отворене школе ове године реализован је онлајн а чланице Тима наше школе Наташа Јанкулоски и Светлана Петровић представиле су активности које се реализују у оквиру ове области. Поред редовних радионица у учионицама представиле су и активности реализоване путем дигиталних алата – видео садржаји, презентације, занимљиви квизови о занимањима и сл. Развој личне каријере сам по себи представља изазов а уз подршку наставника и стручних сарадника школе тај процес постаје лакши и занимљивији.