24. априла чланови Транзиционог клуба наше школе са својим коордонатором Наташом Аранђеловић присуствовали су предавању о ромском језику као угроженом мањинском језику у нашој општини. Стечена сазнања ће им користити током активности планираних за крај школске године, јер је тема којом ће се бавити са својим вршњацима ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ.