Драги ученици, у складу са Календаром образовно-васпитног рада средњих школа и стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, друго полугодиште школске 2020/21. године почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године. ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋАН ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА и, због више од месец и по дана онлајн наставе и распуста, подсећамо вас на најважније елементе организације наставе, као и на правила понашања у школи. Настава у другом полугодишту одвијаће се по комбинованом моделу, односно на начин како је и започела септембра 2020. године. То подразумева:

 • Исти распоред часова, са часовима од 30 минута,
 • Исту сатницу звоњења,
 • Наставу по сменама, при чему су у истој смени I и II, односно III и IV разред, а смене се мењају на две недеље,
 • Наставу теоријских предмета код које се ваше одељење дели на А и Б групу, при чему када група А има непосредну наставу у школи, група Б је онлајн и обрнуто (мењају се на недељу дана),
 • Практичну наставу и вежбе код којих се одељење дели на групе, а часови за све групе се увек одвијају у школи,
 • Гугл учионицу као платформу за онлајн наставу и учење, у којој ученици треба да су активни као и током наставе у школској учионици,
 • Оцењивање које се спроводи у школи, уз вредновање постигнућа и напредовања ученика, као и оцењивање ученика у складу са важећим Правилником о оцењивању. Свака активност ученика ће се евидентирати и вредновати у складу са његовим ангажовањем, без обзира да ли је реч о непосредној или онлајн настави.

Ради обезбеђивања безбедног боравка ученика и запослених током наставе у школи током пандемије вируса COVID-19, и у другом полугодишту школске 2020/2021. године морају се поштовати мере превенције и заштите од заразних болести, од којих издвајамо:

 • Ученици и запослени не смеју долазити у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
 • Пре уласка у школу, обавезно је мерење температуре бесконтактним топломером. Лица са температуром не могу да уђу у школу.
 • На улазу у школу врши се обавезна дезинфекција руку.
 • У школски простор (школа и школско двориште) ученици, запослени и трећа лица не смеју да уђу без заштитне маске.
 • Ученици као и сви запослени обавезни су да носе маске за све време боравка у школи. Може се користити било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин, тако да покрива нос и уста.
 • Ученици и запослени морају одржавати физичку дистанцу од других особа у школи од најмање 1,5m.
 • Обавезно је редовно прање руку
 • најмање 20 секунди водом и сапуном, након коришћења тоалета, пре конзумирања хране и пића. Дезинфиковање руку дезинфекционим средствима не представља замену за прање руку водом и сапуном.
 • У циљу заштите од инфекције вирусом, не треба делити храну, пиће, прибор за јело и хигијену, као ни прибор за школу и личне предмете.
 • На часове треба долазити на време и редовно и поштовати правила рада у учионици, правила понашања у школи и упутства дежурних запослених. Још једном свима желимо срећан, здрав и успешан наставак школске године!