На основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  почевши од 19. априла 2021. године, настава у школи ће се реализовати по комбинованом моделу, који је уведен 1. септембра 2020. године.

I и II разред су у послеподневној смени (група А је у школи).

III и IV разред су у преподневној смени (група А је у школи).

Подсећамо ученике да се у школи морају поштовати све епидемиолошке мере које су на снази и које имају за циљ превенцију појаве и ширења заразне болести, а то су:

  • НОШЕЊЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ, тако да покрива уста, нос и браду,
  • ОДРЖАВАЊЕ ФИЗИЧКЕ ДИСТАНЦЕ И
  • ОДРЖАВАЊЕ ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ РЕДОВНИМ ПРАЊЕМ И ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ РУКУ.

Дежурни наставници, предметни наставници и остали запослени дужни су да прате спровођење превентивних мера које је школа донела и да подсећају све остале на њихово спровођење. Свако непоштовање наведених мера третираће се као повреда радне, односно ученичке обавезе и поступаће се у складу са важећим прописима и општим актима школе.