Наша школа је у среду 21. фебруара обележила Међународни дан матерњег језика који је прогласио Унеско 1999. године, а део је културног идентитета народа, тачка препознавања различитости, толеранције и разумевања. Осим важности језика у образовању, јавном животу, духовном и материјалном, уздизању појединца, група и народа, важно је поменути и неопходност вишејезичности, мултикултуралности и уважавања међу народима.

Брига о матерњем језику је начин доказивања свести о сопственом идентитету, и са тим циљем ученици одељења I/2, I/4, II/3, III/3 и IV/4 учествовали су у радионицама о језику које су припремиле наставнице српског језика и књижевности, Јелена Милошевић Петровић, Драгана Цвејић Вукић и Ивана Богојевић. Ученици су читали цитате познатих књижевника и лингвиста о језику, као и поједине делове из мемоарске прозе И. Андрића, “Знакови поред пута”. Било им је веома интересантно и да откривају значења појединих дијалекатских речи и израза, али и да излистају и запишу најлепше речи нашег језика.

“У језику је креативност суштина, а комуникативност је једна од његових функција.” (Предраг Пипер)