У школској 2020/21. години школа има 70 запослених.

У настави ради 27 наставника општеобразовних предмета и 26 наставника стручних предмета.

Школа има и два стручна сарадника, библиотекара и педагога.

Уз директора школе, у администрацији су запослени и секретар школе, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове и референт за финансијско-рачуноводствене послове.

Послове помоћно-техничког особља обавља 11 запослених.