Слика преузета одавде

Ово је право занимање и добар избор за све који воле да својим рукама направе нешто и желе да се брзо запосле и буду добри, цењени и добро плаћени мајстори.

Оператер основних грађевински радова бави се изградњом грађевинских објеката од темеља, до крова. Школовање за ово занимање траје три године, уз пуно практичне наставе – у првом разреду један, у другом два, у трећем три дана. Теоретски део технологије рада се остварује у кабинетима, а практична настава се реализује у школи и грађевинским фирмама.

У току школовања ученици стичу компентенције, знања и вештине за четири неопходна занимања за градњу целог објекта, а то су: тесарски, армирачки, бетонски и зидарски радови.

Поред оспособљавања за наведене грађевинске радове, ученици стичу знања из различитих области: читање пројеката, разврставање, чување и транспорта материја за изградњу, израду предмера и предрачуна, израду калкулације цена и организовање радног места.

Одабиром овог дефицитарног профила ученици повећавају своју конкурентност на тржишту рада и добијају могућност да, уз посредовање школе и уговор са грађевинским фирмама, конкуришу за кредите Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који се дају за дефицитарна занимања.

Оператери основних грађевинских радова могу наставити школовање путем преквалификације или доквалификације за неко занимање IV степена, а могу уписати и неку од високих школа струковних студија.