Ако се осврнемо око себе, видећемо да је чувени Аристотел био у праву када је рекао да “човека окружују природа и архитектура”.  Архитектуру је сматрао на­допуном природе, а она је и данас, као  наука и уметност пројектовања и обликовања зграда и других грађевина, уметничка дисциплина која има највише  утицаја на наше животе.

За ученике који желе да закораче у свет архитектуре и баве се једним од најкреативнијих занимања, архитектонски техничар је одличан избор.

Архитектонски техничари, уз  савремене методе рада, изучавају многе занимљиве општестручне и уже­стручне предмете (апликативни рачунарски програми – AutoCAD и ArchiCAD, разрада пројеката, историја архитектуре, урбанизам, технологија грађевинских радова, ентеријери и др.)

После завршеног четворогодишњег школовања они ће бити у стању да:

– разраде и презентују пројекте: високоградње, ур­ба­нистичке, конзервације и ревитализације,

– организују изградњу и воде документацију при из­во­ђењу објеката,

– ураде анализу цена – предмер и предрачун радова за објекат.

По завршетку  школовања, архитектонски технича­ри имају  знања, вештине и ставове са којима се могу запослити у неком грађевинском предузећу, пројектном бироу, градском комуналном предузећу, трговини грађевинским  материјалима, намештајем, опремом, агенцији за продају некретнина, стамбеној задрузи…

Уколико желе да наставе школовање и студирају, архитектонски техничари то могу учинити на бројним факултетима и високим шко­лама струковних студија широм Србије.

СПИСАК ПРЕДМЕТА

које архитектонски техничари изучавају током свог четворогодишњег школовања

Aрхитектонски-техничар