Начин преношења порука никад није био разноврснији и занимљивији. Рапидни развој и употреба дигитализације отвара ново поље и канале комуникације на више нивоа. Од едукативног до саветодавног садржаја креирање и дистрибуција порука добија своју креативну ноту. Инспирисани променама и новинама данашњег времена, а у оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи“ у коме наша школа учествује од јануара 2020. године, настали су месечни „Школски водичи“ занимљивог садржаја иновативне форме као вид подршке ученицима. Водиче је креирала Светлана Петровић, педагог школе.