И ове године настављена је веома успешна сарадња наше школе са “СП Ресорт”-ом. Прва група ученика одељења II/4, образовног профила туристичко-хотелијерски техничар, реализовала је професиону праксу у хотелу и спа „Стара Планина“. Распоређени по групама, теоријска знања стечена у школи из области хотелијерског пословања и рада на рецепцији хотела применили су у пракси, такође су се упознали и са начином рада осталих служби у хотелу. Захваљујући стручној подршци руководства и особља хотела ученици су стекли практичне вештине која ће им помоћи како у будућем школовању, тако и у раду у професији за коју су се определили. Колико је успешна и обострано корисна сарадња показује и чињеница да је велики број наших ученика тренутно ради или је радио у хотелу.