УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО – квалитетно образовање за сву децу

Пројекат „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ (скраћени назив „УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО“), од октобра 2021. године заједнички спроводе Министарство просвете и УНИЦЕФ, уз подршку Европске уније. Центар за интерактивну педагогију изабран је за партнерску организацију која у оквиру пројекта ради на развијању капацитета запослених за инклузивно образовање и васпитање.

Током маја и јуна 2022. године, са директорима свих одабраних школа, међу којима је и наша, организовани су састанци на даљину и представљене детаљне информације о активностима у пројекту. Оне обухватају обуке за инклузивно образовање, видео обуке, менторску подршку, хоризонтално учење у школи, хоризонтално учење између школа и примену знања у пракси.

Обука за инклузивно образовање и васпитање састоји се из три модула, који имају акредитацију Министарства прoсвете, науке и технолошког развоја као обуке од јавног интереса. Први и други модул обуке, под називима „Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“ и „Активности за подршку свим ученицима – диференцијација наставе“, реализовани су у онлајн окружењу. Ове обуке је похађало 19 наставника, као и педагог и директор школе.

Трећи део обуке реализован је у школи, 19. априла 2023. године. О начинима и значају планирања диференцијације наставе и учења говориле су нам Биљана Ђорић и Мирјана Смрекар Станковић, ментор наше школе. Кроз групни рад наставника настали су планови диференцијације за неколико предмета, а завршна активност у оквиру семинара била је њихово постављање у оквиру онлајн обуке, чиме се формира база примера добре праксе инклузивног образовања.

Пројекат ће трајати до маја 2024. године.