Школски Тим за каријерно вођење и саветовање у саставу Наташе Јанкулоски – наставника економске групе предмета и педагога школе Светлане Петровић потврдио је свој вредан рад на овој значајној теми похвалницом примерa добре праксе „Пронађи свој каријерни код“ за обједињавање различитих ресурса у циљу креирања активности у области каријерног вођења и саветовања, а који представља ауторски рад Тима. Похвалницу је члановима Тима на Euroguidance конферецији за каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи уручио Александар Јовић, помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције из Министарства просвете.