Техничка школа била је и остаје школа која је, не само на Тимочком региону, специфична по својим бројним и разноврсним подручјима рада.

Ако су у нашим клупама, кабинетима и радионицама будући студенти, али и млади који могу наћи запослење у грађевинској и машинској индустрији, индустрији обуће и намештаја, туризму и комерцијали, онда и школа има озбиљан задатак – не само да им понуди квалитетно образовање за изабрано занимање, већ и да тако различита интересовања обогати занимљивим и разноврсним активностима и програмима који превазилазе редовну наставу.

Истраживање које је спроведено међу ученицима на тему ваннаставних активности и школских секција показало је да постоје нека нова интересовања и идеје, а наше колегинице Наталија Милановић и Марија Андрејевић покушале су да на њих одговоре на следећи начин 🫶.

У рад ових секција могу да се укључе сви ученици, без обзира на разред и образовни профил. Избор секције и пријава може да се изврши у току наредне недеље, од 12:00 до 13:30 часова, код наведених наставница. Било би нам велико задовољство уколико се у рад секција укључе и ученици из других школа.

Добро дошли!