Традиционално, и ове године професорке српског језика и књижевности наше школе учествовале су на 65. Републичком зимском семинару за наставнике и професоре српског језика и књижевности у Београду од 10. до 12. фебруара.

Тема овогодишњег семинара била је “Успостављање функционалних веза у различитим модулима предавања српског језика и књижевности”. Семинар је отворила председница Друштва за српски језик и књижевности, проф. др Весна Ломпар и хор Филолошког факултета, песмом “Востани Сербије”, Доситеја Обрадовића. Организована су изузетна пленарна предавања, “О форензичкој лингвистици” (проф. др Зорка Кашић), “Савремени наставни системи и наставни приступ проучавању књижевности” (проф. др Зона Мркаљ), “Реформа ћирилице од Доситеја до Вука” (проф. др Александар Милановић), као и низ радионица са веома интересантним и функционалним темама: “Значај избора модела наставе при обради наставних јединица из области књижевности”, “Дизајнерско мишљење у настави српског језика и књижевности”, “Приступ изради ИОП-а 2 – корисни примери”, “Формативно оцењивање уз помоћ исхода и дигиталне свеске” и многе друге.

Гост песник био је Љубивоје Ршумовић, у чијим стиховима су уживали сви присутни.

Посебну емотивну драж семинару дао је наступ проф. др Мине Ђурић са студентима, “О школским писцима – речју и музиком”.

Ово је била и изузетна прилика за дружење и размену професионалних искустава.