ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ – ПРОМЕНА МОДЕЛА НАСТАВЕ

Поштовани родитељи, драги ученици, Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавестило нас је о Одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, која се односи на промену утврђеног модела наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе (допис број 601-03-00033/4/2021-15 од 09.09.2021. године). Наведеном Oдлуком мења се модел наставе у школама у 40 општина, међу којима је и општина Књажевац, на тај начин што се у средњим школама са I модела наставе (редовна, непосредна настава у школи) прелази на III модел наставе (настава на даљину – онлајн настава у организацији школе). Овај модел наставе се примењује од 13. септембра 2021. године. Детаљније обавештење са упутствима за реализацију наставе на даљину постављено је на огласној табли школе и прослеђено родитељима посредством одељењских старешина.Кључне информације су да се придржавамо истог распореда часова, да час траје 45 минута, да се користе Гугл учионице, Гугл Мит онлајн часови уживо и снимљени часови са РТС Планете, као и да је могуће оцењивање у школи, на начин који обезбеђује пуну примену превентивних мера. Истичемо да је присуство ученика онлајн настави обавезно, без обзира да ли се ради о часовима путем Гугл Мита (час уживо, видео-састанак) или рада у Гугл учионици (читање материјала, израда и слање задатака и сл.) и да се све активности оцењују, а одсуство евидентира и оправдава на начин регулисан школским Правилником о правдању изостанака. Да бисмо се што пре видели о школи, будите одговорни и брините о себи и другима. Свако добро!