После двомесечног рада на „Пројектној настави у функцији уочавања ученика са изузетним способностима“ у организацији Библиотеке плус и кроз примену интегративне наставе стручних предмета машинске струке, српског језика и књижевности и енглеског језика, представили смо резултате рада. Истраживачким радом ученици су дошли до решења како да израде потребне фигуре. Сами су их осмислили и израдили, а потом и осмислили игру у којој су учествовали наши гости, ученици основних и средњих школа са својим наставницима. Показали су да је све ово ВИШЕ ОД ИГРЕ!