У склопу манифестације Музеји за 10, у Архео-етно парку у Равни је реализована изложба радова са прошлогодишње Летње школе традиционалних заната, Летње школе конзервације и Летње школе археологије. Ученици одељења II/4, образовног профила туриситчко-хотелијерски техничар као и будући полазници Летњих школа упознали су се са радом Завичајног музеја и сазнали нешто више о школама које ће моћи да похађају и ове године.