Након радионица, настављене су активности у оквиру пројекта “Воћку засади, ваздух огради”. Ученици машинског смера у сарадњи са наставницима засадили су неколико стабала у дворишту школе.